Vuollerims sk

 

             BOKNINGSSCHEMA RIMHALLEN (uppdaterad 2022-10-12)


         

 

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lördag

Söndag

7-8

 

 

 

 

 

 

 

 

8-9

 

 

 

 

Skolan 

F-3

8.15-9.15


 

 

9-10

 

 

 

 

Förskolan

9.15-

10.45

 

 

 

10-11

 

 

Friskolan

(10.30-11.25)

 


Friskolan

(10.40-11.30)

 

 

 

 

11-12

 

 Friskolan

 

 Friskolan

 

 

 

 

12-13

 

 

Skolan

F-3 

 

 

Skolan

åk 4-5

 

 

13-14

 

 

 

 

 

 

 

 

14-15

 

Friskolan

idrott 14.10-15.10

Friskolan

idrott 14.10-15.10

Friskolan

idrott 14.10-15.10

 

Friskolan

idrott 14.10-15.10

 

 

15-16

 

 

 

Fritids F-5

 

 

 

 

16-17

 

 

 

 

 

 

 

 

17-18

 

 

 

Badminton

 

 

 

 

18-19

 

Barngrupp

5-8 år


 


Badminton

Fotboll

5-8 år 


Basket

 


Bandy

19-20

 

Fotboll

8 år och

uppåt

 

Bandy


Badminton


Bandy


Basket

 


Bandy 

20-21

 

 

 

 

 

 

 

 

21-22

 

 

 

 

 

 

 

 

22-23

 

 

 

 

 

 

 

 

23-24

 

 

 

 

 

 

 

 

               


Kvällar med Bandy, Badminton & Basket är alla med hallkort välkommen.

Bokade tider ska respekteras & ev. redskap ska plockas ihop. 

Riktlinjer för Rimhallen och Gymmet finns vid anläggningens entréer. 

VARMT VÄLKOMMEN!