Vuollerims sk

Vaktmästeri

 

För närvarande (jan 2020 och tills vidare) har föreningen ingen anställd vaktmästare. All drift och underhåll sköts av ideella krafter med stöd av kommun och företagare i byn. Tack för all hjälp alla ni som bidrar med kunskap, tid och engagemang!