Vuollerims sk


Kansliet###################################################################


Kansliet är öppet Torsdagar 13.00 - 16.00


Vår kanslist Maria Sandqvist ger dig aktuell information om verksamhet, anläggningar, arrangemang med mera.

 

På kansliet kan du lösa medlemskort, hallkort och liftkort samt hyra anläggningar. 

Kansliet är också en resurs för föreningens idrottsledare, här hålls styrelsemöten och andra möten, samt förvaras handlingar av olika slag. 


Kanslisten är i mångt och mycket föreningens spindel i nätet.


Post & Besöksadress:

 

Vuollerims SK
Långgatan 5, 

960 30 Vuollerim       (Ligger vid Rimvallen & Rimhallen)

Telefonnr. 0976-101 40, 072- 541 01 40 

kansli@vuollerimsk.com
Bg. 5824-2355

 

                                                                                  


kansliet