Vuollerims sk


Vuollerims SK – Styrelse 2022


Vill du komma i kontakt med VSK styrelse ber vi dig kontakta kansliet via mail eller telefon. 

Kansli 0976-10140 (to kl 14-18)

kansli@vuollerimsk.com


Det går också att skicka meddelande via vår facebooksida Vuollerims Sportklubb.

https://www.facebook.com/VuollerimSK/


Årsmöte hålls årligen i feb-mars då ny styrelse utses. Senaste årsmöte genomfördes 6 mars 2022.

Protokoll och handlingar finns tillgängligt på kansliet.


Ordförande

Håkan Gustafsson

 

Vice ordförande

Karin Melchersson


Kassör

Dana Hallin

Sekreterare

Thereze Gustafsson

 


Ledamot

Petra Ulvebrink

 

Linus Larsson

 

Tobias Fjellström
Suppleant

Niklas Sundqvist


Maria Ulander


Thomas Mannberg


---------------------------------------------------------------------

Revisorer

Sara Holmgren
Anette Amundsson
suppleant Maria Sätterqvist


Valberedning

Simon Aronsson
Thomas Engfors
Viveca Fjellström (fyllnadsval styrelsemöte 2022-04-28)  

 

 

 

 


Fördelning av olika ansvarsområden inom styrelsen.


 

Håkan Gustafsson -Ordförande, firmatecknare, avtal, kommunkontakter, kontakt AF, stadgar, Dator, ITKarin Melchersson- Vice ordförande, firmatecknareThereze Gustafsson - sekreterareDana Hallin              - Kassör 


Övriga ansvarsområden: Ansvarig drift & underhåll, Städ, kontakt Fack, Arbetsmiljö. Anläggningsansvarig. Skyddsronder, brandansvarig. Bidragsansvarig. LOK-stödsansvarig.