Vuollerims sk


Vuollerims SK – Styrelse 2022


Vill du komma i kontakt med VSK styrelse ber vi dig kontakta kansliet via mail eller telefon. 

Kansli 0976-10140 (to kl 14-18) 

072-541 01 40

Periodvis kan kansliet vara stängt, hänvisas då till mail eller någon i styrelsen.


Mailadress:

kansli@vuollerimsk.com


Det går också att skicka meddelande via vår facebooksida Vuollerims Sportklubb.

https://www.facebook.com/VuollerimSK/


Årsmöte hålls årligen i feb-mars då ny styrelse utses. Senaste årsmöte genomfördes 26 februari 2023.

Protokoll och handlingar finns tillgängligt på kansliet.


Ordförande

Håkan Gustafsson

 

Vice ordförande

Tobias Fjellström


Kassör

Caroline Johansson

Sekreterare

Thereze Gustafsson

 


Ledamot

Karin Melchersson

 

Linus Larsson

 

Dana Hallin
Suppleant

Niklas Sundqvist


Magdalena Johansson


Rickard Sandling


---------------------------------------------------------------------

Revisorer

Sara Holmgren
Anette Amundsson
suppleant vakant


Valberedning

Tomas Engfors
vakant ordinarie
vakant suppleant  

 

 

 

 


Fördelning av olika ansvarsområden inom styrelsen.


 

Håkan Gustafsson - Ordförande, firmatecknare, avtal, kommunkontakter, kontakt AF, stadgar, Dator, ITTobias Fjellström- Vice ordförandeCaroline Johansson - Kassör, firmatecknare Thereze Gustafsson - sekreterare
Övriga ansvarsområden: Ansvarig drift & underhåll, Städ, kontakt Fack, Arbetsmiljö. Anläggningsansvarig. Skyddsronder, brandansvarig. Bidragsansvarig. LOK-stödsansvarig.